Wykaz poradniAdresy poradni, w których porad udzielają studenci Wydziału Prawa i Administracji:

   1. Studencka Poradnia Społeczno – Prawna „Bona fides”

     Opole, ul. Katowicka 87a Wydział Prawa i Administracji, pokój 1.4

Studenci udzielają porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, we wtorki od 17:30 do 19:00. Porady udzielane są wyłącznie osobiście.

tel. 794-638-239

     Adres e-mail: bonafides.opole@gmail.com

     Strona interentowa:
     www.poradyprawne.uni.opole.pl

   2. Poradnia prowadzona przez Koło Naukowe „Młodych Prawników":

      - "Punkt Informacyjny” przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Opole, ul. Piastowska 19

knmp.uo@gmail.com


Inne poradnie:

1. OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU

Opole, Ul. Oleska 121, Pawilon C

Porady prawne w siedzibie OIP Opole udzielane są w pokojach nr 1 oraz 2 na parterze.

Udzielamy porad również telefonicznie, pod numerem 77 457 40 61 w następujących
       godzinach:

·        w poniedziałki od 10.00 do 17.30

·        we wtorki, środy, oraz piątki od 10.00 do 15.00

·        w czwartki 10.00 - 17.00

Przerwa w godzinach 15.00 - 15.30.

Porady z zakresu Karty Nauczyciela i prawa oświatowego udzielane są w pokoju nr 27
      w poniedziałki w godz. 9.00 - 13.00 oraz pod numerem telefonu 77 47 00 927.

Porady techniczne udzielane są w każdy wtorek pod numerem 77 470 09 00
      w godz. 8.00 - 15.00.

2.      SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

45–052 Opole
ul. Małopolska 20a
tel.(077) 455 63 90-91
dyżur interwencyjny (077) 455 63 92
oikoopole@wp.pl
www.oik.opole.republika.pl

Ośrodek Readaptacji Społecznej "Szansa"

45–286 Opole
ul. Małopolska 20A
Telefon: (077) 455 63 80
Fax: (077) 455 63 80
email: ors.szansa@wp.pl
www.mopr.republika.pl

 

 

3.      Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu: Urszula Leśkiewicz

Siedziba biura: 45 – 018 Opole, Plac Wolności 7-8, pokój nr 120

Telefon: 077 451 19 70, fax: 077 454 27 95, e-mail: mrk@um.opole.pl

Udzielanie porad: Poniedziałek, Środa, Piątek :  8.00 - 15.00


4.  Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

ul. Armii Krajowej 9 of.1
45-071 Opole

Telefon/Fax:77 456 40 44

E-mail: opole@monar.org

Poradnia czynna:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00

 

5.  Stowarzyszenie "Godność i Praca - Centrum Integracji Społecznej"

45-075 Opole, ul. Krakowska 32A

tel./fax 77 44 18 374
tel. 77 54 72 582

KRS: 0000256671

Konto BOŚ: 50-1540-1229-2055-4602-5397-0001

e-mail: info@integracja-opole.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 10 - 14

6.  obywatelskieinfo.ngo.pl

Od stycznia br. działa w portalu organizacji pozarządowych ngo.pl nowy serwis - obywatelskieinfo.ngo.pl

Zachęcamy Państwa serdecznie do korzystania z serwisu obywatelskieinfo.ngo.pl, w którym oprócz darmowych i anonimowych porad on-line dla osób prywatnych oferujemy:

  • e-poradnik z podstawowymi informacjami prawnymi dotyczącymi spraw mieszkaniowych, rodzinnych, zadłużeń, emerytur itd.,
  • bieżące wiadomości związane z działalnością organizacji pomocowych,
  • informacje o konferencjach, szkoleniach itp.,
  • artykuły o ważnych problemach społecznych,
  • aktualności prawne.


Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
Koordynator: mgr inż. Edyta Rzadkowska
tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl


dol