rok akademicki 2007/2008Data

Wydarzenie

2 stycznia 2008 r.

utworzenie zamiejscowej sekcji SPSP „Bona fides” przy Zarządzie Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brzegu, w ramach której studenci udzielali bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w Brzegu,

22 stycznia 2008 r.

zorganizowanie w Opolu spotkania z asystentami zaprzyjaźnionej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego nt. projektu „Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy”,

styczeń 2008 r.

organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa pracy dla studentów Uniwersytetu Opolskiego,

22 – 29 lutego

2008 r.

dyżurowanie przez studentów i udzielanie porad prawnych osobom dotkniętych przemocą podczas „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Opolu,

12 marca 2008 r.

uczestnictwo w seminarium „Cudzoziemcy na polskim rynku pracy” zorganizowanym w Krakowie przez Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach Programu „Edukacja dla Integracji – Partnerstwo na Rzecz Uchodźców”,

14 marca 2008 r.

udział w akcji „Koła Naukowe promują Uniwersytet Opolski”

18 – 20 kwietnia 2008 r.

uczestnictwo w IX Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, odbywającej się w Toruniu,

13 maja 2008 r.

szkolenie na temat psychologicznych aspektów współpracy z klientem poradni prawnych wolontariuszy koła naukowego zorganizowane przez opiekunów koła dla jego członków

28 – 29 maj 2008 r.

uczestnictwo wydelegowanego wolontariusza w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek EFS w Opolu na temat „Zarządzania projektami w ramach Poddziałania 7. 2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwalifikowalność kosztów, harmonogram, budżet, wsparcie uczestników”

wiosna 2008 r.

strona internetowa www.poradniaprawna.org uzyskała domenę na serwerze Uniwersytetu Opolskiego, w związku z czym zmienił się adres strony na www.poradyprawne.uni.opole.pl,

8 – 9 czerwca 2008 r.

reprezentacja poradni w VI Opolskim Festiwalu Nauki,Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
Koordynator: mgr inż. Edyta Rzadkowska
tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl


dol