rok akademicki 2008/2009Data

Wydarzenie

wakacje 2008

wykupienie dostępu do Prawniczego Serwisu Informacyjnego na okres 12 miesięcy

17 – 19 października 2008 r.

uczestnictwo w X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, odbywającej się w Szczecinie,

23 – 24 października 2008 r.

zorganizowanie w Opolu dwudniowej konferencji nt.: „Prawnorodzinne konsekwencje migracji zarobkowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej”, z udziałem przedstawicieli nauki, a także praktyków z całego kraju,

2 grudnia 2008 r.

przedstawienie działalności SPSP na organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Opolu konferencji dotyczącej „Psychologicznych, wychowawczych i prawnych aspektów sieroctwa emigracyjnego”,

2 grudnia 2008 r.

spotkanie integracyjne członków Bona fides – „Mikołajki 2008”,

12 grudnia 2008 r.

pomoc wolontariuszy poradni w organizacji Spotkania Wigilijnego dla dzieci Świetlicy Środowiskowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

23 - 25 lutego 2009 r.

dyżurowanie w Sądzie Okręgowym w Opolu i udzielanie porad prawnych osobom dotkniętych przemocą podczas „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

23 – 26 lutego

2009 r.

dyżurowanie w Sądzie Rejonowym w Opolu i udzielanie porad prawnych osobom dotkniętych przemocą podczas „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

2 marca 2009 r.

uczestnictwo w VII Giełdzie Innowacji organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Opolu, wygłoszenie referatu: „Innowacyjna edukacja”.

30 marca 2009 r.

spotkanie członków Koła z inicjatorem działalności poradnianej na Opolszczyźnie – prof. S. L. Stadniczeńko, oficjalne wręczenie pucharu Laureata w kategorii student w ramach V Tematycznego Konkursu Innowacyjnego, organizowanego w 2008 r.

24 maja 2009 r.

przedstawienie charakterystyki działalności „Bona fides” podczas Pikniku na VII Opolskim Festiwalu Nauki

25 maja 2009 r.

Prezentacja na temat: „Prawna i psychologiczna pomoc dla dzieci dotkniętych problemem sieroctwa emigracyjnego” podczas drugiego dnia VII Opolskiego Festiwalu NaukiUniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
Koordynator: mgr inż. Edyta Rzadkowska
tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl


dol