rok akademicki 2009/2010Data

Wydarzenie

9 października

2009 r.

Podpisanie Umowy nr 35/10/2009 z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu w celu opracowania i wydania publikacji zawierającej wystąpienia prelegentów podczas organizowanej przez SPSP konferencji naukowej nt.: „Prawnorodzinne konsekwencje migracji zarobkowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej”, z 23-24.10.2008 r.

19 października

2009 r.

Organizacja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego seminarium pt.: „Instytucja mediacji w prawie polskim i jej uwarunkowania społeczno – psychologiczno – prawne”.

grudzień 2009

wydanie publikacji zawierającej wystąpienia prelegentów podczas organizowanej przez SPSP konferencji naukowej nt.: „Prawnorodzinne konsekwencje migracji zarobkowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej”, z 23-24.10.2008 r.

22 - 24 lutego

2010 r.

dyżurowanie w Sądzie Okręgowym w Opolu i udzielanie porad prawnych osobom dotkniętych przemocą podczas „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

23 – 25 lutego

2010 r.

dyżurowanie w Sądzie Rejonowym w Opolu i udzielanie porad prawnych osobom dotkniętych przemocą podczas „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

9-11 kwietnia

2010 r.

Reprezentowanie opolskiej poradni prawnej podczas XIII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych organizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

13 kwietnia 2010

Zorganizowanie przez Klinikę Prawa wraz z III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu konferencji nt. „Współczesność a przyszłość praw człowieka”, w Opolu, ul. Dubois 28 (w związku z Żałobą Narodową seminarium przeniesione na wrzesień 2010 r.)

5 – 6 maja

2010 r.

Reprezentowanie opolskiej poradni prawnej podczas konferencji naukowej: "I studencka symulacja rozpraw sądowych" organizowanej przez SPP przy WPiA Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego

13 czerwca

2010 r.

przedstawienie charakterystyki działalności „Kliniki Prawa” podczas Pikniku na VIII Opolskim Festiwalu Nauki na Błoniach Politechniki Opolskiej

14 czerwca

2010 r.

Prezentacja na temat: „Eurosieroctwo – jeden ze skutków zjednoczenia Europy” podczas drugiego dnia VIII Opolskiego Festiwalu Nauki – studentki Anna Mordel, Ewelina Śmierciak

czerwiec 2010 r.

Wydanie publikacji „Propedeutyka praw człowieka. Współczesność a przyszłość praw człowieka” pod redakcją naukową prof. S. L. Stadniczeńko, w której znalazły się artykuły studentów działających w Klinice Prawa. Publikacja wydana przy współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Opola oraz III Liceum Ogólnokształcącym w Opolu.Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
Koordynator: mgr inż. Edyta Rzadkowska
tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl


dol