Rok akademicki 2010/2011Data

Wydarzenie

7 października 2010 r.

Zorganizowanie przez Klinikę Prawa wraz z III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu konferencji nt. „Współczesność a przyszłość praw człowieka”, w Opolu, ul. Dubois 28 – realizacja konferencji przeniesionej z kwietnia 2010 r. połączona z promocją książki: „Propedeutyka praw człowieka. Współczesność a przyszłość praw człowieka”.

11 października 2010 r.

Promocja Kliniki poprzez udział Koordynatora Kliniki w audycji na żywo – „W cztery oczy” w Radio Opole w dyskusji odnośnie bezpłatnych porad prawnych dla niezamożnych osób, studenckich poradni prawnych w Polsce i ich przyszłości.

21 października 2010

Organizacja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego II Seminarium Tematycznego pt.: „Instytucja mediacji w prawie polskim i jej uwarunkowania”

20 listopada 2010 r.

Wyjście z dwoma grupami studentów prawa działających w sekcji penitencjarnej Kliniki Prawa do Aresztu Śledczego w Opolu, przy ul. Sądowej

22 - 23 listopada 2010 r.

Reprezentowanie opolskiej poradni prawnej podczas XIV Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych organizowanej przez SPP przy WPiA Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego

1,9,15 grudnia 2010 r.

Realizacja ogólnopolskiego projektu Twoje prawa w pracy w ramach którego na Uniwersytecie Opolskim odbyły się 3 szkolenia z zakresu prawa pracy (prezentacje: „Praca, zlecenie, dzieło – co wybrać?” oraz „Twoje prawa w pracy”). Studenci działający w Klinice przeprowadzili szkolenia dla 53 osób.

21 lutego 2011 r.

Promocja Kliniki poprzez udział Koordynatora Kliniki Prawa w wywiadzie dnia Telewizji Opole - "Wszystko jasne" z Adamem Barańskim, na temat pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

22-23 lutego 2011 r.

Dyżurowanie studentów w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowanym z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości w siedzibie stowarzyszenia Godność i Praca.

22 maja 2011 r.

Przedstawienie charakterystyki działalności "Kliniki Prawa" podczas Pikniku na IX Opolskim Festiwalu Nauki 

24 maja 2011 r.

podpisanie porozumienia z Aresztem Śledczym w Opolu w sprawie realizacji programu - zintegrowana pomoc dla osób pozbawionych wolności 

3 czerwca 2011 r.

wyjazd ze studentami prawa działającymi w sekcji prawa penitencjarnego do Zakładu Karnego nr II w Strzelcach Opolskich

 

16 czerwca 2011 r.

Pozyskanie środków z Urzędu Miasta (przy udziale Fundacji im. Mieczysława Dumnickiego) na wydanie wraz z III LO w Opolu niskonakładowej publikacji „Propedeutyka praw człowieka. Człowiek a jego prawa i obowiązki” oraz organizacji konferencji o tym samym tytule

21 czerwca 2011 r.


 Otrzymanie w ramach darowizny publikacji książkowych LexisNexis.
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
Koordynator: mgr inż. Edyta Rzadkowska
tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl


dol