Instytucje wspierające działalność Kliniki Prawa i współpracujące z Kliniką
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych


                            
Wydawnictwo C. H. Beck                              Wydawnictwo LexisNexis

Samorząd Województwa Opolskiego

Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu OpolskiegoPubliczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opoluobraz - student_prawa_-logo_2-e1334230083341.jpg

Portal internetowy studentprawa.plobraz - ciemne_aksyd_fundacja.jpg

Fundacja AKSYDRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w OpoluI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
Koordynator: mgr inż. Edyta Rzadkowska
tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl


dol