Rok akademicki 2011/2012Data

Wydarzenie

październik 2011

Wydanie drugiej części publikacji poświęconej prawom człowieka, złożonej z artykułów studenckich: „Propedeutyka praw człowieka. Człowieka a jego prawa i obowiązki”. Publikacja pod redakcją naukową prof. Stadniczeńko.

6 października 2011 r.

Zorganizowanie przez Klinikę Prawa wraz z III Liceum Ogólnokształcącym w Opolu konferencji nt. „Człowiek a jego prawa i obowiązki”, Opole, ul. Dubois 28. W trakcie konferencji można było bezpłatnie otrzymać publikację o tym samym co konferencja tytule.

8 listopada 2011 r.

Współorganizacja wraz z WPiA UAM w Poznaniu oraz CDE w Opolu, ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Prawno-etyczne aspekty prześladowań chrześcijan w kontekście rezolucji Unii Europejskiej”, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Opola.

17 listopada 2011 r.

Pierwszy wykład w ramach Programu Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu. Wykład skierowany do osadzonych w AŚ nt. „Państwo z zasadami – Konstytucja, prawa, wolności i obowiązki obywateli”

24 listopada 2011 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr II nt.: „Naród (więzi społeczne, językowe, religijne, etniczne, tożsamość narodowa a obywatelstwo; patriotyzm a nacjonalizm).

26 listopada 2011 r.

wyjście z dwoma grupami studentów prawa działających w sekcji penitencjarnej Kliniki Prawa do Aresztu Śledczego w Opolu, przy ul. Sądowej.

26-27 listopada 2011 r.

Reprezentowanie opolskiej poradni prawnej podczas XVI Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych organizowanej przez USPP przy WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

 1 grudnia 2011 r.

 Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr III nt.: „Prawa i obowiązki obywatela, system prawny, organy kontroli i ochrony prawnej”

 8 grudnia 2011 r.

 Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr IV nt.: „Zasady demokracji, instytucje państwa demokratycznego”.

 15 grudnia 2011 r.

 Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr V nt.: „Państwo jako wspólnota obywateli, podział państwa, samorząd lokalny, mała ojczyzna i regiony”.

 19 grudnia 2011 r.

 Otrzymanie podziękowań za dotychczasową współpracę z Aresztem Śledczym w Opolu podczas spotkania świątecznego w Sali widzeń Aresztu Śledczego w Opolu.

 7 luty - 13 marzec 2012 r.

 Realizacja II edycji Programu Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu. Przedstawienie poszczególnych prezentacji grupie osadzonych kobiet.

 9 marzec 2012 r.

 Podpisane porozumienia pomiędzy Kliniką Prawa a Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu, w ramach którego podjęta zostanie współpraca polegająca na świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej przez studentów WPiA UO osobom skierowanym przez PUP.

 13 - 15 kwietnia
2012 r.

 Reprezentowanie opolskiej poradni prawnej podczas XVII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich poradni prawnych pt. "Street Law - prawo na co dzień".

 17 kwietnia 2012 r.

 Wyjście z dwoma grupami studentów do Aresztu Śledczego w Opolu, przy ul. Sądowej.

 26 kwietnia 2012 r.

 Wyjazd do Zakładów Karnych nr 1 oraz nr 2 w Strzelcach Opolskich ze studentami ze studentami z sekcji prawa penitencjarnego Kliniki Prawa

 

 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
Koordynator: mgr inż. Edyta Rzadkowska
tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl


dol