rok akademicki 2012/2013L.p.

Data

Wydarzenie

1.

Listopad 2012 r.

Wydanie trzeciej części publikacji poświęconej prawom człowieka, złożonej z artykułów studenckich: „Propedeutyka praw człowieka. Prawa dziecka w rodzinie i oświacie”. Publikacja pod redakcją naukową prof. Stadniczeńko.

2.

5.11.2012 r.

Promocja Kliniki poprzez udział Koordynatora w wywiadzie z p. Eweliną Klemke na antenie radia RMF Maxx

3.

12.11.2012 r.

Promocja Kliniki poprzez udział Koordynatora Kliniki Prawa w wywiadzie z Piotrem Guzikiem  dla Gazety Wyborczej

4.

19.11 – 10.12.2012

Udział studentów WPiA w akcji „Szlachetna Paczka”

5.

12. 11. 2012 r.

Pierwszy wykład w ramach Programu Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu. Prelekcja studentów skierowana do osadzonych w AŚ nt. „Państwo z zasadami – Konstytucja, prawa, wolności i obowiązki obywateli”

6.

19.11.2012 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr II nt.: „Prawa i obowiązki obywatela, system prawny, organy kontroli i ochrony prawnej”

 

7.

26.11.2012 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczmy, w Opolu, wykład nr III nt.: „Podstawowe umiejętności obywatelskie”

8.

03.12.2012 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr IV nt.: „Naród (więzi społeczne, językowe, religijne, etniczne, tożsamość narodowa a obywatelstwo; patriotyzm a nacjonalizm)”

9.

10.12.2012 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr V nt.: „Zasady demokracji, instytucje państwa demokratycznego.”

 

10.

10.12.2012 r.

Organizacja przez Klinikę Prawa wraz z III Liceum Ogólnokształcącym w Opolu konferencji nt. „Prawa dziecka w rodzinie i oświacie”, Opole, ul. Dubois 28.

11.

1.12.2012 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr VI nt.: „Państwo jako wspólnota obywateli, podział państwa, samorząd lokalny, mała ojczyzna i regiony

 

12.

17.12.2012 r.

Pani Anna Duda zajęła I miejsce w 10 Tematycznym Konkursie Innowacyjnym
 w kategorii student organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów w Opolu

13.

17.12.2013 r.

Konferencja w II Liceum Ogólnokształcącym w Opolu, wykład Patrona Kliniki Pana prof. dr hab. S.L.Stadniczeńki pt. „Fundamentalne, konstytucyjne zasady prawa w Polsce”.

14.

Listopad 2012 – Styczeń 2013

Realizacja II edycji programu udzielania pomocy prawnej osobom bezrobotnym organizowanego wraz z Powiatowym Urzedem Pracy w Opolu

15.

09.01.2013 r.

Sympozjum w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emanuela Smolki pt. „Świadomość i kultura prawna w społeczeństwie obywatelskim” połączone z wręczeniem studentom podziękowań

16.

Kwiecień 2013 r.

Rozpoczęcie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

17.

08.04.2013 r.

Pierwszy wykład kolejnego cyklu wykładów w ramach Programu Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu. Prelekcja studentów skierowana do osadzonych w AŚ nt. „Państwo z zasadami – Konstytucja, prawa, wolności i obowiązki obywateli”

18.

09.04.2013 r.

Wyjście dwóch grup studentów do Aresztu Śledczego w Opolu

19.

12-14.04.2013 r.

Udział Koordynatora ds. Kliniki Prawa w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

20.

15.04.2013 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr II nt.: „Prawa i obowiązki obywatela, system prawny, organy kontroli i ochrony prawnej”

 

21.

22.04.2013 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczmy, w Opolu, wykład nr III nt.: „Podstawowe umiejętności obywatelskie”

22.

29.04.2013 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr IV nt.: „Naród (więzi społeczne, językowe, religijne, etniczne, tożsamość narodowa a obywatelstwo; patriotyzm a nacjonalizm)”

23.

06.05.2013 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr V nt.: „Zasady demokracji, instytucje państwa demokratycznego.”

 

24.

13.05.2013 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr VI nt.: „Państwo jako wspólnota obywateli, podział państwa, samorząd lokalny, mała ojczyzna i regiony

 

 

 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
Koordynator: mgr inż. Edyta Rzadkowska
tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl


dol