Rok akademicki 2013/2014L.p.

Data

Wydarzenie

1.

Październik 2013

Promocja Kliniki poprzez udział Koordynatora w wywiadzie z p. Eweliną Klemke na antenie radia RMF Maxx

2.

04. 11. 2013 r.

Pierwszy wykład w ramach kolejnej edycji Programu Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu. Prelekcja studentów skierowana do osadzonych w AŚ nt. „Sytuacja osoby skazanej i jej rodziny po opuszczeniu zakładu karnego”

3.

14.11.2013 r.

Promocja Kliniki poprzez udział Koordynatora Kliniki Prawa w wywiadzie z p. Grzegorzem Paskiem dla Portalu 24opole.pl

4.

16.11 – 07.12.2013

Udział studentów WPiA w akcji „Szlachetna Paczka”

5.

18.11.2013 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr II nt.: „Start na rynku pracy (PUP, jak napisać CV i list motywacyjny, programy readaptacyjne)”

 

6.

25.11.2013 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr III nt.: „Prawa konsumenta (niezgodność towaru z chwilą jego wydania, uprawnienia konsumenta, zasada odpowiedzialności przedsiębiorcy)”

7.

02.12.2013 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr IV nt.: „Państwo jako wspólnota obywateli, podział państwa, samorząd lokalny, mała ojczyzna i regiony”

8.

9.12.2013 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr V nt.: „Wybory jako podstawowy mechanizm demokracji (idea, dlaczego warto, rodzaje)”

9.

18.12.2013 r.

Program Edukacji Obywatelskiej w Areszcie Śledczym w Opolu, wykład nr VI nt.: „Obywatel w gąszczu przepisów (jak załatwić sprawę w urzędzie, do jakiego urzędu się udac,, jakie dokumenty należy przygotować, ile trwa załatwienie danej sprawy oraz część praktyczna- wzory pism”

10.

Listopad 2013 – Styczeń 2014

Realizacja IV edycji programu udzielania pomocy prawnej osobom bezrobotnym organizowanego wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu

11.

Listopad 2013 – Styczeń 2014

Realizacja II edycji programu udzielania pomocy prawnej osobom skierowanym przez Biuro Poselskie Poseł Janiny Okrągły

12.

04-06.12.2013 r.

Udział Koordynatora ds. Kliniki Prawa w XX Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

13.

Styczeń 2014 r.

Wydanie publikacji pt. „Propedeutyka praw człowieka c.d. Prawa osób niepełnosprawnych, wykluczonych i starszych”

 Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
Koordynator: mgr inż. Edyta Rzadkowska
tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl


dol