Adresaci działań KlinikiKto może przyjść po poradę?


Nasze poradnictwo kierowane jest do osób niezamożnych, których nie stać na płatnego radcę prawnego, czy adwokata. Klient, przed udzieleniem porady prawnej, musi podpisać w tym względzie oświadczenie.


Warunki, które musi spełniać klient:

- jest osobą niezamożną,

- sprawy klienta nie prowadzi równolegle adwokat ani radca prawny,

- przyjmie do wiadomości, iż sprawę prowadził będzie student, a nie zawodowy prawnik,

- przyjmie do wiadomości, iż odpowiedzialność odszkodowawcza studenta, poradni, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, jego pracowników
i współpracowników jest wyłączona, z wyjątkiem wypadku wyrządzenia szkody winy umyślnej,

- złoży dobrowolne oświadczenie o spełnianiu w/w warunków.Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
Koordynator: mgr inż. Edyta Rzadkowska
tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl


dol