Cele działalnościDo podstawowych celów Kliniki Prawa należą:

- pomoc ubogim w dochodzeniu swoich praw poprzez niesienie rzetelnej, darmowej pomocy prawnej,

- udoskonalenie procesu kształcenia studentów poprzez nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych w zawodzie prawniczym,

- uwrażliwienie studentów Prawa na drugiego człowieka poprzez kontakt z ubogą częścią społeczeństwa i świadomość możliwości niesienia pomocy,

- wzrost zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych studentów Prawa.Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
Koordynator: mgr inż. Edyta Rzadkowska
tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl


dol