Struktura Kliniki PrawaPatron – prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko

Kierownik - dr Magdalena Gołowkin - Hudała

Koordynator ds. Kliniki Prawa:

mgr inż. Edyta Rzadkowska

 

Opiekunowie poszczególnych sekcji:


- sekcja prawa karnego i penitencjarnego :

mgr J. Korwin Małaczyński


- sekcja prawa prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z elementami prawa cywilnego:

mgr A. Bucka-Zmuda


- sekcja prawa i postępowania administracyjnego z elementami prawa cywilnego:

dr M. Pszczyński


- sekcja prawa i postępowania cywilnego:

dr M. Tomaszewska, mgr M. Mendyk


- sekcja prawa rodzinnego i opiekuńczego:

dr M. Gołowkin-Hudała


Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa"
Patron: prof. dr hab. Stanisław L. Stadniczeńko
Kierownik: dr Magdalena Gołowkin - Hudała
Koordynator: mgr inż. Edyta Rzadkowska
tel.: 77 452 75 60, pok.1.5, e-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl


dol